Financování

Pro období od 11.11. do 10.12.2018 byly pro hypoteční úvěry projektu Rezidence Kralupy schváleny tyto akční sazby:

pro LTC nebo LTV do 80%
fix 3M až 15 let (tedy pro všechny platné fixace) 2,99%

pro LTC i LTV nad 80% do 90%
fix 3M až 15 let (tedy pro všechny platné fixace) 3,39%

V případě, že na bankovním trhu nastanou podmínky, které mohou ovlivnit cenu zdrojů je možné vlivem těchto událostí do výše sazeb zasáhnout, tedy časové období, pro, které jsou sazby schvalovány může mít vlivem neočekávaných událostí zkráceno a také v případě, kdy Banka vyhodnotí poskytnutí hypotečního úvěru jako více rizikový, ponechává si možnost, garantovanou sazbu navýšit.

!Pozor z LTC při nabídce úrokové sazby pro schválené projekty vychází pouze za předpokladu, kdy min. 20%, respektive 10% pro LTC nad 80%, tvoří vlastní zdroje klienta. Za vlastní zdroje jsou však nově považovány pouze osobní zdroje klienta, a případně výpomoc v rámci rodiny, nikoliv však už půjčky ani úvěry jiných věřitelů!

 

Benefity jsou platné pro primární produkci a zprostředkovanou produkci
společností Broker Trust a.s. – Monika Maříková

zdarma odhad nemovitosti

zpracování hypotečního úvěru ZDARMA111 v případě fixace ÚS 3 a více let
zdarma zpracování hypotečního úvěru

zpracování ocenění ZDARMA včetně zpráv o stavu výstavby v případě fixace ÚS 3 a více let
zdarma čerpání na základě návrhu zástavního práva

ZDARMA čerpání na návrh na vklad zástavního práva v případě fixace ÚS 3 a více let ** zdarma zpracování Dodatku – změna smluvních podmínek z podnětu developera do vyčerpání hypotečního úvěru pro obchody s 3-letou a delší fixací ( prodloužení termínu dočerpání, změna projektující Banky developera, ..)

* zvýhodněná úroková sazba vyhlašovaná měsíčně a platná na dané období viz výše

 

Naši zkušení poradci Vás provedou celým procesem vyřizování úvěru. Budeme za Vás jednat s bankovním ústavem a po celou dobu stát po Vašem boku. Následně Vás doprovodíme na podpis úvěrové smlouvy a vše srozumitelně vysvětlíme. Pohlídáme veškeré termíny a nutné dokumenty.

Na partnerství záleží